Fan Noli

Verbëri

€12,00

Josè SARAMAGO

Pas romanit « Murtaja » të Albert Camus, askush nuk ka ditur të përshkruajë një ankth kolektiv kaq metaforik dhe kaq real, siç e përshkruan romani « Verbëri » i shkrimtarit novelist J. Saramago.