Në këtë kategori do të gjeni librat më të njohur të përkthyer në gjuhën shqipe rreth sociologjisë, që është studimi i marrëdhënieve, veprimeve dhe përfaqësimeve shoqërore. Qëllimi i sociologjisë është të kuptojë sesi funksionojnë shoqëritë dhe si ndryshojnë.

Subscribe