Pema

Shkenca e mirëqenies

€11,00

Wallace D. WATTLES 

Libri “Shkenca e mirëqenies” është libër pragmatik prej të cilit mësohen ligje e koncepte bazë për të gjithë njerëzit që duan mirëqenie në jete. Sikur në librin e tij të mëparshëm "Shkenca e pasurimit" ku janë dhënë të vërteta praktike, pa u lodhur me tejzgjatje, edhe në librin “Shkenca e mirëqenies”, Watties na ofron të gjeturat e tij si rrjedhojë e meditimit dhe përvojës së gjatë të autorit.

Ligji i Tërheqjes, ligj ky që tentohet të përvetësohet që nga Amerika në Europë nga njerëz që duan një jetë e një sistem jete më të mirë, bazën e ka te Wallace Wattles. Libri fund e krye bazohet në filozofinë Hindu: e tëra është një, një është e tëra.