Onufri

Seti - Camaj

€70,00 €77,96

1. Djella 

2. Jesminë

3. Karpa 

4. Lirika mes dy motrëve 

5. Njeriu më vete e me tjerë

6. Palimpsest

7. Poezi

8. Rrathë