Seti - Camaj

Notify me when this product is available:

1. Djella 

2. Jesminë

3. Karpa 

4. Lirika mes dy motrëve 

5. Njeriu më vete e me tjerë

6. Palimpsest

7. Poezi

8. Rrathë

Subscribe