Artini

Kosova - Çfarë duhet të dijë secili

€12,99

Tim JUDAH

 

Judah, i cili ka kaluar vite të tëra duke mbuluar rajonin, ofron përgjigje të thukëta e të mprehta për një varg pyetjesh në librin e parë mbi Kosovën që prej pavarësisë.
Pse është e rëndësishme Kosova? Kush janë shqiptarët? Kush janë serbët? Pse Kosova është aq e rëndësishme për serbët? Ç’rol luan Kosova në botë?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera do t'i gjeni vetëm në këtë libër.