Artini

Globalizimi - mit, proces, ndërvarësi apo tendencë?!

€25,19

Fadil MALOKU  

“Libri "Globalizimi - mit, proces, ndërvarësi, apo tendencë?!" i profesorit Fadil Maloku, e trajton procesin e Globalizimit, që tani është bëre një nga fjalët kryesore të kohës sonë, një term që përshkruan një larmi procesesh të përshpejtuara ekonomike, politike, kulturore, ideologjike dhe mjedisore, që po zhvillohen me forcë në të gjitha pjesët e botës. Ky libër është një referencë e mirë për akademikët, studentët dhe të gjithë ata që dëshirojnë të kuptojnë më shumë për globalizmin, si një proces i integrimit të vazhdueshëm të vendeve anë e kënd globit. Duke lexuar librin e Profesor Malokut, lexuesit do të fitojnë njohuri më të gjera të Ballkanit Perëndimor në Bashkomin Evropian.” (Prof. dr Zenun Halili, politikolog dhe Profesor i Departamentit të shkencave politike, në Universitetin "Hasan Prishtina", Prishtinë)