Pema

Kosova mon amour

€14,99

Klara BUDA 

"Kosova mon amour"nuk është shkruar si një libër më vete, në përmbajtje të tij janë përzgjedhur artikuj dhe ese që shprehin shqetsimin tim qytetar dhe duke qenë se secili autor është polivalent, për të plotësuar një kuadër krijues, është e rëndësishme të botohen edhe pjesë të eseistikës, siç është e rëndësishme të botohen edhe një pjesë e poezisë apo e shënimeve të udhëtimit”, thotë autorja.