Artini

Një histori e përmbledhur e Shqipërisë

€24,99

Bernd J. FISCHER & Oliver J. SCHMITT

 

"Një histori e përmbledhur e Shqipërisë" paraqet historinë e Shqipërisë dhe popullit te saj, brenda kontekstit të tyre ballkanik dhe evropian.

Kjo përmbledhje tregon udhëtimin e vendit nga e kaluara e tij e lashtë, ende e mbështjellë me mistere dhe polemika, përmes tranzicionit të vështirë nga një formë veçanërisht brutale e komunizmit në një formë demokracie dhe ekonomie tregu në zhvillim.