Kosova 2024

Showing 52 products
Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare
€30,00
Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare
Ballkani - Një histori e shkurtër
€15,59
Ballkani - Një histori e shkurtër
Kanuni i Lekë Dukagjinit
€24,00
Kanuni i Lekë Dukagjinit
E vërteta - Pavarësia e Kosovës, Amerika dhe Diaspora
€30,00
E vërteta - Pavarësia e Kosovës, Amerika dhe Diaspora
Një fije shprese, një fije shkrepëse
€15,59
Një fije shprese, një fije shkrepëse
Sold Out
Haga e Ramush Haradinaj
€15,59
Haga e Ramush Haradinaj
Lufta e Kosovës dhe Hashim Thaçi
€18,00
Lufta e Kosovës dhe Hashim Thaçi
Sold Out
Kosova nën administrim ndërkombëtar
€19,19
Kosova nën administrim ndërkombëtar
Shqiperia vendi i shqiptareve
€14,40
Shqiperia vendi i shqiptareve
Sold Out
Shqipëria e madhe
€20,40
Shqipëria e madhe
Sold Out
Mbretëria e askujt
€31,20
Mbretëria e askujt
Kryengritja e madhe Ilire
€34,80
Kryengritja e madhe Ilire
Ballkani, historia dhe qyteterimi
€20,40
Ballkani, historia dhe qyteterimi
Historia e Zvicrës
€24,00
Historia e Zvicrës
Çlirimi i Serbisë nga Kosova
€7,20
Çlirimi i Serbisë nga Kosova
Sold Out
Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare
€15,59
Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare
Deballkanizimi i Ballkanit
€18,00
Deballkanizimi i Ballkanit
Per Kosovën e djeshme dhe të sotme
€18,00
Per Kosovën e djeshme dhe të sotme
Më quajnë - Hasan Prishtina
€12,00
Më quajnë - Hasan Prishtina
Më quajnë - Eqrem Çabej
€12,00
Më quajnë - Eqrem Çabej
Më quajnë - Ismail Qemali
€12,00
Më quajnë - Ismail Qemali
Rrethimi
€18,00
Rrethimi
Sold Out
Komploti
€24,00
Komploti
Shqiptarët 1830-1908
€29,99
Shqiptarët 1830-1908