Albas

Kallamajtë e pallatit tim 2

€11,99

Bedri DEDJA

 

Letërsi Hlasite shqiptare për fëmijë

Në faqet e ketij romani do të njiheni me lojërat, shqetësimet dhe gëzimet e bashkëmoshatarëve të një kohe të shkuar dhe të një rendi tjetër shoqeror. Ngjarjet ndodhin në një pallat në Tiranë, në shkollë, në rrugët e kryeqytetit, e më tej, edhe në fshat. Gjithçka êshtë dhënë me vërtetësi të madhe artistike nga autori.
Por ky libër mund te lexohet me kënaqësi edhe nga të rriturit, pasi në rrëfimet e tij ata do të gjejnë gjurmët e fëmijërisë së tyre, do t'u ringjallen kujtime nga Shqipëria e dikurshme. si dhe nga jeta e thjeshtë e asaj kohe, që sot nuk ekziston me.