Botart

Gramatiktok

€12,00

Rudina ÇUPI

8+

Gramatika më e vështirë se matematika? Tani, jo më. Në ishullin “GramaTIK-TOK” jetojnë dhjetë banorë gjuhësorë të çuditshëm: emri, folja, mbiemri dhe të tjera pjesë të ndryshueshme e të pandryshueshme të ligjëratës, që janë po aq çamarrokë e të mençur, të ndjeshëm e të lezetshëm sa vetë fëmijët.

E rrëfyer si përrallë gramatika bëhet më e kuptueshme e më e dashur për shkollarët e vegjël.

Në fund ata argëtohen me lojërat gjuhësore dhe me pasuritë e pafundme që ofron gjuha jonë e bukur.