Lize's Bookstore - Libraria shqiptare në diasporë

Testet - Inteligjenca e fëmijëve

€8,40

Alfred BINET & Theodore SIMON

116 faqe

Bazohet në Testin e parë Binet-Simon zyrtar në matjen e aftësive mendore.
Prova që vlerësojnë : Vëmendjen, Kujtesën dhe Zgjidhjen e Problemeve