Albas

Qyteti

€7,00

Nga koleksioni “Me pak fjalë”

Megjithëse disa prej nesh jetojnë në qyteza dhe disa në fshatra, qytet është e përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë.

Ndonëse ka shumë lëvizje dhe shpesh është i zhurmshëm, qyteti ofron shumicën e shërbimeve që na nevojiten. Mirë është që t’u tregojmë të vegjëlve çfarë ka në të dhe si mund të jenë qytetarë të mirë. Fëmijët do të mësojnë të lëvizin në qytet dhe do të zbulojnë me entuziazëm çdo gjë të re: kinemanë, supermarketin, një koncert “live”, këndin e lojërave…

Në këtë libër do të zbulojmë së bashku qytetin dhe mjediset e tij. Kështu, lexuesit tanë të vegjël do të njohin hapësira të reja dhe do të mësojnë me ndihmën tonë, shumë gjëra për vendin ku jetojnë ose për vende të tjera ku shkojnë herë pas here.

Çdo faqe e këtij libri na jep pamje, ku shohim ndërtesat e qytetit, aktivitetet që kryhen në to dhe gjithçka që haset në qytet. Fëmijët, me ndihmën e një të rrituri, do t’i dallojnë këto mjedise dhe do të mësojnë se çfarë ndodh në çdo vend si duhet të sillen, si dhe shumë gjëra të tjera.

Ky libër nxit kureshtjen dhe aftësitë vëzhguese, ndërkohë që fëmija argëtohet duke luajtur me tingujt dhe shkronjat.