Plejad

Politika

€14,40

ARISTOTELI

 

Filozofi grek përpiqet të studiojë pyetjet e ndryshme që shtrohen nga jeta në një qytet-shtet.
Politika është një nga traktatet më të vjetra të filozofisë politike të Greqisë antike. Ai diskuton dhe kritikon konceptet e përcaktuara nga Platoni. Duke marrë nocionin platonik të gjendjes ideale, ai nga ana e tij përshkruan gjendjen më të mirë sipas tij.