Fan Noli

Përsiatje mbi kinemanë

€12,99

René CLAIR

"Botimi u realizue nga shtëpia botuese “Fan Noli” nën kujdesin e presidentit të saj, z. Rexhep Hida. Libri merret me problemet estetike të kinemasë si një art i ri që po lindte në fillimet e shek.XX dhe me rrugën e gjatë të tij për t’u nda nga teatri e letërsia. Ai përmban analiza të thella e të holla mbi pionierët e filmit si Charlie Chaplin, Fairbanks dhe Griffith, të cilët me artin e tyre dhe krijimtarinë zbuluen veçantitë e këtij arti vizual dhe kinetik, tue ndërtue estetikën e pavarësinë e tij si arti i shtatë." - Përkthyesi i librit, Primo Shllaku