Uegen

Perendimi i idhujve

€21,60

Frederich NIETZSCHE

191 faqe

Në "Perëndimi i idhujve" Niçe, pas parathënies, bën fjalë pë këto probleme: Thënie dhe vërejtje të holla, Problemi i Sokratit, Arsyeja në filozofi, Si u bë bota e vërtetë më në fund përrallë historia e një gabimi, Morali si shfaqje e kundërnatyrës, Katër gabimet e mëdha, Ata që duan ta bëjnë më të mirë njerëzimin, Çfarë po humbin gjermanët, Çështje joaktuale, Çfarë u detyrohem të lashtëve dhe Flet çekiçi. Më pas vijojnë tri esetë e fundit, të sipërshkruara.