Fan Noli

Njihni të drejtat tuaja dhe kërkojini ato

€14,40

 Amnesty International, Angelina JOLIE & Geraldine Van BUEREN

 

Si i ri apo e re, ju keni të drejta njerëzore, pa marrë parasysh se kush jeni apo ku jetoni. Ato përfshijnë lirinë për të folur dhe për të shprehur opinionet tuaja, si dhe të drejtat për barazi, shëndet, një mjedis të pastër, një vend të sigurt për të jetuar dhe mbrojtje nga dëmtimet. Por të drejtat shpesh mohohen. Qeveritë dhe të rriturit duhet t'i mbështesin ato, por jo gjithmonë e bëjnë këtë.

Ky libër shpjegon të drejtat tuaja. Nxjerr në pah punën e madhe të aktivistëve të rinj në mbarë botën. Dhe ju jep instrumente për të kuptuar ligjin, për të ndërmarrë veprime dhe për të kërkuar çka është me të drejtë e jotja.