Reklama

Lidhja e Prizrenit & Tirana kryeqytet

€5,00

Mehdi FRASHËRI

Dy trajtime vizionare të MEHDI FRASHËRIT

Ilënë mënjane, madje edhe i anatemuar për dekada me radhe, megjithatë mund të thuhet pa mëdyshje se Mehdi Frashëri mishëron në personalitetin e tij përma sën e shtetarit në historinë politike të Shqipërisë.
Veprimtaria politike e tij e pohon qartas këtë staturë të lartë, sipas postulatit se "burrë shteti quhet ai që të gjitha resurset e tij vetjake i vë në shërbim të shtetit (kombit), ndërsa politikan quhet ai që resurset e shtetit (kombit) i ve në shërbimin vetjak". Më tej, shtetari ia përshtat reali tetin vizionit të tij për zhvillimin begatues të shoqërisë se cilës i përket, ndërsa politikani i përshtatet realitetit për ruajtjen e pushtetit dhe përfitimit të vet.