Artini

Letërkëmbim "Albania" dhe Vjena

€24,99

Faik KONICA dhe Baroni Julius ZWIEDINEK. 

Epistolari përfshin periudhën 1897-1912 dhe përmban 145 letra, nga të cilat 89 letra e shënime janë të Faik Konicës, 55 letra janë të Baronit Zwiedinek (ose në emër të tij) dhe 1 letër e Dervish Himës për Faik Konicën (Letra 13).

Përfshihen po ashtu të panumerizuara, si pjesë përbërëse e korrespondencës së Konicës, edhe dy letra, njëra e Visarion Dodanit dhe tjetra e Ismail Qemalit.