Plejad

Kështu foli Nietzsche

€15,59

Ledian RUSTA

Drejt një kuptimi hiperhermeneutik dhe vitalist të mendimit të Nietzsche-s

...dhe kështu nën vezullimin e dritës së këtij fari, kjo analizë kërkon të dëshmojë jo atë çfarë ka thënë me të vërtetë Nietzsche por atë çfarë ka thënë me të vërtetë Nietzsche sipas subjektivitetit të autorit të këtij libri. 
Shpresoj që kjo analizë në vazhdën edhe të analizave të interpretuesve të tjerë, të mbetet e veçantë, ashtu siç ka mbetur e veçantë edhe njohja për herë të parë me mendimin e këtij filozofi të jashtëzakonshëm.

Ashtu si, Nietzsche erdhi tek unë si kurrë më parë.
Si vdekja e zotit, dionisiaku përgjithmonë sublim.