Reklama

Israilitë dhe filistinë

€6,00

Fan S. NOLI

Drama e merr temëm nga Bibla. Samsoni izrelit shkon në vendin e filistinëve me mision për t'u predikuar fenë. Atje filistinja Dalila ngarkohet me detyrën ta zbulojë sekretin e fuqisë së madhe të Samsonit. Ky i fundit i dorëzohet bukurisë së Dalilës dhe ia tregon të fshehtën e tij: fuqinë e kishte te flokët. Filistinët e dehin, pastaj e qethin, e verbojne dhe e tallin. Tema e dramës është çështja nëse kulturat e ndryshme mund të jetojnë në kontakt me njëra tjetërën duke ruajtur veçantitë e veta apo njëra prej tyre do të asimilohet