Plejad

Histori e mendimit shqiptar

€20,00

Ndriçim KULLA

 

Tashmë lexuesi ka në duar jo vetëm “tekstin (“Antologjinë”, “Enciklopedinë”, vepër-përmbledhjet e secilit prej autorëve) e mendimit shqiptar të njohur dhe të ndaluar nga regjimi komunist, të para dhe pas shpalljes së pavarsisë, bashkë me atë të viteve 30-të të shekullit të kaluar, por edhe një “interpret” të këtij teksti, në një shkrirje rrafshesh e horizontesh të të dy mendimeve, sipas metodës më të mirë të hermeneutikës, që do t’i shërbejë si një udhërrëfyes në “problematicitetin” (për ta thënë sipas Merxhanit) e përditshmërisë së shoqërisë shqiptare.

Është kjo një vepër e munguar, që plotëson një boshllëk të madh që duhej të ishte mbushur me kohë nga institucionet tona akademike. Aq më tepër është një histori mendimi, që përmbledh në një prurje nga fusha të ndryshme, ndaj si shtrojë e parë e një rrugëtimi, paraqitej e vështirë dhe sfiduese. Megjithatë, sjellja në duart e lexuesit e një vepre kaq të domosdoshme për studimin e mendimit të prodhuar ndër vite nga elita shqiptare, tashmë ka përmbyllur edhe qarkun e rrugëtimit tim gjatë këtyre tri dekadave në qëmtimin dhe dëshmimin e këtij mendimi, sidomos në pjesën e tij të viteve 30-të.
Ndriçim Kulla