Onufri

Gjuha shqipe dhe historia e saj

€30,00

Shaban DEMIRAJ

Ripunimi i veprës konsiston jo thjesht dhe vetëm në përditësimin e saj me arritjet e përftuara në këta 25 vjet në albanologji, duke përfshirë këtu edhe punën e vetë autorit, por edhe në përpunimin e stilit, përkatësisht në konceptimin e veprës këtë radhë për një rreth shumë më të gjerë lexuesish.

Punimi është parashikuar gjithashtu nga vetë autori me një përmbledhje të konsiderueshme në anglisht, duke i mundësuar kështu aksesin përkatës lexuesit të huaj që ka ende vështirësi në leximin e rrjedhshëm të teksteve shqip.