Pema

Arti i oratorisë

€15,59

Dale CARNEGIE & associates 

179 faqe

 

Në këtë libër keni për të mësuar elementët thelbësorë të përgatitjes dhe mbajtjes së një fjalimi. Do të mësoni si t’i përpiloni informatat e nevojshme, artin e bërjes për vete të publikut qysh në minutat e para të fjalimit, si të shtoni shembuj, anekdota, statistika dhe ngjashmëri që e bëjnë fjalimin tuaj kuptimplotë për publikun, si t’i grishni dëgjuesit ta pranojnë mesazhin që u përçoni, si ta përdorni gjuhën trupore për ta fuqizuar fjalimin tuaj. Gjithashtu do të mësoni kur dhe si ta përdorni humorin dhe si ta mbyllni fjalën duke u siguruar që ta keni shtjelluar idenë dhe se këto ide do të mbahen mend dhe do të vihen në jetë.