Plejad

Antikrishti - Mallkimi i kishtërimit

€9,59

Friedrich NIETZSCHE


Në këtë libër, Niçe është shumë kritik ndaj fesë së institucionalizuar dhe klasës së priftërinjve, nga e cila megjithatë ai vet rrjedh. Pjesa më e madhe e librit është kështu një sulm sistematik, logjik dhe i detajuar ndaj interpretimeve të fjalëve të Krishtit nga Shën Pali dhe ata që e pasuan atë.