Pema

The sun and her flowers

€15,99

Rupi KAUR 

 Fjalë të dashnisë, humbjes, traumës, shërimit, feminizmit, migrimit dhe revolucionit.