Reklama

Lahuta e Malsisë

€19,19

At Gjergj FISHTA 1871 - 1940

"Për inat të shkjeve t'Ballkanit
për Gazep t'atij sulltanit
si premtue kish perëndia
prap zojë m'veti duel Shqipnia"