Dudaj

Psikologjia e devijancave

€24,00

Nazim SHTINO & Redi SHTINO

« Krimineli i lindur është më shumë sesa një prind kriminel ».

Kriminelët janë pjellë e shoqërisë dhe ajo ka përgjegjësi për t’i riedukuar, me qëllim që t’i bëjë pjesëtarë të saj.

Burgjet (IEVP) duhet të shërbejnë si model izolimi, trajtimi dhe risocializimi.

Ky punim përmban problematika shumë të ndërlikuara të cilat kërkojnë trajtim dhe për të cilat jemi munduar, por dhe mbetemi me shpresë se punime të tjera do t’i korrigjojnë dhe do të sjellin argumente të tjera më të dobishme.