Living

5 gjuhët e dashurisë

€17,99

Gary CHAPMAN

 

Dr. Gary Chapman identifikon pesë gjuhët bazë të dashurisë dhe më pas i udhëzon çiftet drejt një kuptimi më të mirë të gjuhëve të tyre unike të dashurisë.

Mësoni të flisni dhe të kuptoni gjuhën e dashurisë së bashkëshortit tuaj dhe në asnjë moment do të jeni në gjendje të doni në mënyrë efektive dhe të ndiheni vërtet të dashur në këmbim. Komunikimi i aftë është në dorën tuaj!