Pegi

Arti për t'u bërë i paharrueshëm

€18,00

Dale CARNEGIE

Nuk ka asgjë më kritike për suksesin tuaj sesa aftësia juaj për t'u dalluar si një individ i kualifikuar, i vlefshëm dhe tërheqës në mënyrë unike -- dikush me të cilin njerëzit e tjerë duan vërtet të punojnë me të, të punojnë për të, ta njohin dhe ta ndihmojnë.

Bëje veten të paharrueshëm dhe hedh një vështrim të thellë në 10 elementët thelbësorë të të qenit i paharrueshëm.

Ky libër ju jep një udhëzues të qartë hap pas hapi për zhvillimin dhe mishërimin e këtyre elementeve.