Fan Noli

Epirotët Shqiptarë të Lashtësisë

€14,99

Nelson R. Cabej

 

Ky punim i kushtohet hetimit të përkatësisë etnike të epirotëve të lashtësisë dhe përbërjes etnike të Epirit, që nga lashtësia e deri në kohët e reja. Duke shqyrtuar me kujdes të dhënat nga fushat më të ndryshme të historisë, gjuhësisë, arkeologjisë, mitologjisë, historisë kulturore etj., autori arrin në përfundimin bindës e të palëkundur se epirotët ishin një fis i madh i familjes së fiseve ilire dhe paraardhës vijëdrejtë të shqiptarëve.