Nobel

Lektyrë shkollore - Dy drama

€5,00

Abdylazis ISLAMI

Lektyrë shkollore - klasa e 2, mosha 6-8 vjeç.                                                              Kategoria: Përsëritja e fjalëve, fjalor i kufizuar dhe fjali të thjeshta. Ilustrim i tekstit.                                                                                                    Fjali më të gata dhe me fjalor më të pasur.