Plejad

Leksione sociologjike

€12,00

Emile DURKHEIM
232 Faqe

 

Shtysa kryesore e doktrinës së tij të gjithanshme është këmbëngulja e saj se studimi i shoqërisë duhet të shmangë zvogëlimin dhe t’i trajtojë fenomenet sociale sui generis. Duke hedhur poshtë interpretimin biologjike pse psikologjike, Durkheimi e përqëndroi vëmëndjen në përcaktorët social-strukturorë të problemeve sociale të njerëzimit.