Plejad

Etika protestante dhe shpirti i kapitalizmit

€9,99

Max WEBER

 

Njëra prej veprave më të mëdha të sociologut më të madh të shekullit XX, ku paraqitet një analizë e shkëlqyer, por dhe rigoroze e burimeve dhe mënyrave të zhvillimit të shoqërisë kapitaliste.