Albas

Më quajnë - Eqrem Çabej

€12,00

Luan RAMA

 

Profesor Eqrem Çabej (1908-1980), ky atdhetar i madh i shkencës shqiptare, ishte një nga personalitetet më të fuqishme të filologjisë shqiptare në shekullin XX, me një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e etimologjisë dhe historisë së gjuhës shqipe. Ai spikati gjithashtu në botën e shkencave ballkanike e europiane me një numër të madh botimesh, simpoziumesh dhe konferencash ndërkombëtare.