Dituria

Zërat e natës

€14,99

Grigor BANUS

 

Nëpërmjet veprave të tij të shumta, Henry James kërkoi të ishte një shkrim- tar i ndjeshëm me një kuptim të thellë për karakterin dhe motivimin njerëzor. Ai është më tepër një vëzhgues i mendjes sesa regjistër i kohës: theksi bie mbi procesin që zhvillohet në vetëdijen e njeriut e jo mbi ngjarjen. Ngjarjet shpesh duken të parëndësishme, të kufizuara, por në strukturën e veprës shpesh marrin kuptim simbolik dhe shprehin gjendjen e gjithë qytetërimit. Ia vlen të kujtojmë kuptimet e emrave të dy personazheve kryesorë të librit që kemi në dorë - Deizi (Daisy) do të thotë "Tuledele", ndërsa Uinterborn (Winterbourne) "rrëke që vjen pas rrebesheve në dimer". Stili i ndërlikuar dhe i shumëkuptimtë i prozës së tij duket edhe te Deizi Miler (Daisy Miller), njëra prej kryeveprave të tij të hershme.