Fan Noli

Të drejtët

€14,39

Albert CAMUS

"Në shkurt të vitit 1905, në Moskë, një grup terroristësh, të Partisë Revolucionare Socialiste, organizuan një sulm me bombë kundër Dukës së Madhe Sergius, xhaxhait të Carit. Ky sulm dhe rrethanat e veçanta që i paraprinë dhe e pasuan atë e bëjnë temën e "Të drejtët". Sado të jashtëzakonshme të duken disa nga situatat e kësaj drame, megjithatë ato janë historike. Kjo nuk do të thotë, siç do të shohim, se i Drejti është një lojë historike. Por të gjithë personazhet kanë ekzistuar dhe janë sjellë siç them unë. U përpoqa vetëm të bëja të besueshme atë që ishte tashmë e vërtetë... Urrejtja që rëndon mbi këta shpirtra të jashtëzakonshëm si një vuajtje e patolerueshme është bërë një sistem komod. Aq më tepër arsyeja për të evokuar këto hije të mëdha, revoltën e tyre të drejtë, vëllazërinë e tyre të vështirë, Ata bënë përpjekje të tepruara për t'u pajtuar me vrasjen - dhe kështu për të thënë se ku qëndron besnikëria jonë"- Albert Camus.