Uegen

Shqipëria e madhe

€20,40

Antonio BALDACCI

290 faqe

Baldaçi në këtë libër flet për Shqipërinë dhe shqiptarët, për problemet e mëdha shqiptare brenda suazës së pushtimit turk dhe plojës që përgatisnin fqinjët ballkanikë.