Fan Noli

Rruga e dashurisë

€18,00

OSHO

Më është i shtrenjtë me të vërtetë, ai që Zotin adhuron, 
Ai që është i zhytur në qenien e vet,
Thellohet në vërtetësinë dhe përsosmërinë e Tij,
Ai që këndon melodinë e përjetësisë,
Duke harmonizuar në jetë-dashurinë dhe sakrificën.
Vetëm shtëpia - thotë Kabiri,
Është e pazëvendësueshme; 
Dhe vetëm ajo është e vërtetë; 
Shtëpia do t'i ndihmojë - te Zoti të arrijnë, 
Ata që e kërkojnë me të vërtetë, 
Prandaj qëndroni aty, ku jeni, 
Dhe gjithçka do të vijë te ju.