Artini

Problemet e filozofisë

€12,00

Bertrand RUSSELL
200 faqe

 

Problemet e Filozofisë flet për një teori epistemologjike dhe një diskutim të së vërtetës. Bertrand Russell përdor një metodë analitike për të bërë dallime në lidhje me gjykimet tona ndaj realitetit. Ai përdor dyshimin radikal kartezian në fillim ndërsa përqendrohet në njohuritë tona për botën fizike.