Muza

Për një tango

€9,99

Voula STAMPELOU

Mendimet e mia rëndohen nga dita në ditë. Jam mbyllur në errësirën time. Një “pse” ma plagos fort shpirtin, dhe ajo e mallkuara shpresë se ti do të vish përsëri më mban në këmbë. E, nëse nuk mundesh, jam i sigurt se diku do të takohemi përsëri, që të kërcejmë bashkë një tango. Mos më lër më në errësirë, Olgë!
Një histori që rrotullohet rreth atyre që “duhet” dhe që “do” të bëjë një vajzë e re, historia e Olgës e cila përballet çdo ditë me frikën e saj...
Çfarë do të ndodhë kur ajo ta shohë dashurinë në sytë e Dhimitrit? Do të guxojë ta ndjekë apo do të qëndrojë si një spektatore e padukshme në jetën e vet?