Dudaj

Per Kosovën e djeshme dhe të sotme

€18,00

Luan OMARI

 

Ky libër, më i riu në kolanen e studimeve juridiko-kushtetuese të Prof.Luan Omarit simbolizon thellësinë e mendimit e të analizës të njërit prej personaliteteve të mëdha të jurisprudencës në hapësirat shqiptare. Studimi i Kushtetutës së Kosovës.
Në planin historik e krahasues është kryer me një qasje origjinale që e bën librin e Prof. Omarit një referencë të jashtëzakonshme për cdo studim tjetër në këtë fushë. Libri është edhe një homazh për vepren atdhetare e luften clirimtare të shqiptarëve të Kosovës për liri e pavarësi.