Libraria shqiptare në diasporë

Monedha - Tregime

€12,00

Life HASA 

Ky libër është një pasqyrë e qartë e jetës reale në të cilën po kalojmë dhe pabarazia sociale dhe gjinore janë elementet bazë të këtij libri.