Monedha - Tregime

Life HASA 

Ky libër është një pasqyrë e qartë e jetës reale në të cilën po kalojmë dhe pabarazia sociale dhe gjinore janë elementet bazë të këtij libri. 

Subscribe