Plejad

Kurajoja për të qenë vetvetja dhe ese të tjera

€10,99

Jiddu KRISHNAMURTI

(1895-1986)

Një nga mendjet më të mëdha filozofike të shekullit XX, e një mjeshtër i pashoq i edukimit njerëzor, që përreth 60 vjet udhëtoi nëpër shumë vende të botës për të përndarë mësimin e tij çlirues, duke mos pranuar kurrë ta quanin guru.

Përveç fondacioneve që merreshin me organizimin e konferencave dhe botimin e ligjëratave të tij, Krishnamurti themeloi një sërë shkollash në Indi, Angli dhe në Amerikë, ku "si nxënësit, ashtu edhe mësuesit, të mund të lulëzonin së brendshmi'.