Plejad

Kur shëronte Hipokrati

€10,00

Uillder PENFILD

 

E shkruar nga njëri prej kirurgëve më të famshëm botërorë, ky libër bestseller për kohën e vet, jo vetëm lë gjurmë për materialin tërheqës dhe njohës që ofron, por fare mirë mund të thuhet se shërben si një sjellje dhe etik për këdo që punon dhe kontribuon për mjekësinë, ushtrimin dhe mbarëvajtjen e saj. Ai ka vlerë gjithashtu shteruese edhe për vetë mjekësinë si degë e specializuar universitare.