Fan Noli

Joga, shkenca e shpirtit

€12,00

OSHO

 

“Joga ka ekzistuar për shumë, shumë shekuj para se të shfaqej Patanxhali. Ai nuk është zbuluesi i parë, por praktikisht u bë zbuluesi i parë dhe themeluesi vetëm nga ky kombinim i rrallë i individualitetit të vet. Shumë njerëz punuan para tij dhe pothuajse gjithçka ishte e njohur, por joga priste Patanxhalin. Dhe, befas, kur Patanxhali filloi të flasë për këtë gjë, gjithçka u vu në rrugën e drejtë dhe ai u bë themelues. Ai nuk ishte themeluesi, por individualiteti i tij ishte në vetvete një kombinim i tillë të kundërtash, madje mund të themi se ai bashkonte në vetvete pikërisht këtë element të pakombinueshëm, saqë u bë themelues apo pothuajse themelues. Këtej e tutje joga gjithmonë do të jetë e njohur bashkë me Patanxhalin.“