Pema

Zero te një

€16,00

Peter THIEL

 

Natyrisht se është më e lehtë të kopjohet një model sesa të krijohet diçka e re. Kur bëjmë diçka që tashmë dimë si ta bëjmë, kjo e çon botën nga 1 te n, duke shtuar më shumë të diçkaje që është e njohur. 

Por çdo herë që krijojmë diçka të re, ne kalojmë nga 0 te 1. Veprimi i krijimit është i veçantë, siç është edhe momenti i krijimit, dhe rezultati është diçka e re dhe e pazakontë. Ky libër është se si të arrijmë atje.

Peter Thiel bashkëthemeloi Paypal dhe Palantir, bëri investimin e parë të jashtëm në Facebook, themeloi kompani si SpaceX dhe LinkedIn, dhe filloi Thiel Fellowship, që inkurajon të rinjtë t'i kushtojnë vëmendje mësimit përpara shkollës.