UET

Im atë, Sterjo!

€20,40

Ilinden SPASSE

Libri "Im atë, Sterjo!" i shkruar me dashuri e me kujdes... Të rrëmben faqe pas faqe... Bëhet fjalë për një nga shkrimtarët tanë të shquar që autori, me aftësinë e tij, i ka dhenë frymën e romanit. Më tepër mund të quhet letërsi artistike, se sa letërsi dokumentare. E në një farë mënyre betet dhe si vepër historike, sepse ne brezi më i ri e ata që vijnë pas nesh dimë  fare pak për jetën dhe raportet mes shkrimtarëve që erdhën në letërsinë tonë prej viteve tridhjetë... - Zydihi Morava