Plejad

Gjuha, e Vërteta dhe Logjika

€11,99

A. J. AYER

 

Ekzistojnë dy lloj parashtrimesh të kuptimtë: parashtrimet analitike (si në matematikë), të cilët janë të vërtetë me përkufizim; dhe parashtrimet që mund të verifikohen nga përvoja. Por nëse është kështu, një pjesë e madhe e filozofisë tradicionale, përfshi etikën, estetikën dhe metafizikën, dhe gjithashtu teologjinë, lidhet me parashtrime që nuk kanë kuptim të drejtpërdrejtë.

Ky përfundim i jashtëzakonshëm është në zemrën e këtij libri epokë – bërës, manifesti klasik i pozitivizmit logjik. Më 1936, ai ishte si një frymëmarrje e çliruar; mbi gjysëm shekulli më vonë, forca e tij tronditëse mbetet e njëjtë.