Dituria

Fjalori im i parë i Anglishtes

€23,99

Fjalor Anglisht - Shqip dhe Shqip - Anglisht 

- Mbi 6000 fjalë për pjesën anglisht-shqip dhe 3000 për pjesën shqoip-anglisht;

- të gjitha fjalët dhe shembujt nga anglishtja të shoqëruara edhe me mënyrën si lexohen në shqipe; 

- rubrika dhe tabela gramatikore që përmbajnë vërejtje për përdorimin e veçante të fjaleve ose për ndryshime në krahasim me shqipen;

- figura të mrrekullueshme, me ngjyra, të zgjedhura me kujdes që plotësojnë shpjegimet e fjalëve;

- dhjetëra fjalë të urta;

- etj…